počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Hričovské Podhradie | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 547590 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1265
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Žilina

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Žilina   [ kód okresu: 511 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 372 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 386 | rozdiel (2011-2001): -14

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48715 1
5 - 98614 2
10 - 1411819 3
15 - 19171633 1
20 - 24231235 11
25 - 29101323 -3
30 - 34181230 6
35 - 39171633 1
40 - 44131326 0
45 - 49131326 0
50 - 5410919 1
55 - 59111122 0
60 - 6410919 1
65 - 6961218 -6
70 - 748917 -1
75 - 795914 -4
80 - 84156 -4
85 - 89011 -1
90 - 94101 1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu190182372 8

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava