počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Igram   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 555487 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1244
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 562 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 534 | rozdiel (2011-2001): 28

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4161026 6
5 - 9181432 4
10 - 14172138 -4
15 - 19252550 0
20 - 24151833 -3
25 - 29191635 3
30 - 34212041 1
35 - 39203252 -12
40 - 44331750 16
45 - 49101424 -4
50 - 54191635 3
55 - 59191433 5
60 - 6491726 -8
65 - 69111122 0
70 - 74132235 -9
75 - 79101020 0
80 - 84257 -3
85 - 89112 0
90 - 94000 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu279283562 -4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“