počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Horné Chlebany | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 556351 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1328
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Topoľčany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Topoľčany   [ kód okresu: 406 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 361 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 352 | rozdiel (2011-2001): 9

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 471219 -5
5 - 96713 -1
10 - 144812 -4
15 - 1911718 4
20 - 24161733 -1
25 - 29141125 3
30 - 34231336 10
35 - 39161228 4
40 - 4413720 6
45 - 49111425 -3
50 - 54151025 5
55 - 59131124 2
60 - 64111223 -1
65 - 6951015 -5
70 - 7481321 -5
75 - 79358 -2
80 - 84336 0
85 - 89156 -4
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu180181361 -1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava