počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Dolné Zelenice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 556521 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1244
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Hlohovec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Hlohovec   [ kód okresu: 203 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 561 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 554 | rozdiel (2011-2001): 7

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4101828 -8
5 - 9151126 4
10 - 14131023 3
15 - 19191231 7
20 - 24152742 -12
25 - 29242549 -1
30 - 34262753 -1
35 - 39221941 3
40 - 44151530 0
45 - 49191534 4
50 - 54252146 4
55 - 59141125 3
60 - 64172138 -4
65 - 69111930 -8
70 - 7471421 -7
75 - 7971623 -9
80 - 843710 -4
85 - 894610 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu266295561 -29

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava