počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Šelpice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 556670 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1283
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 770 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 554 | rozdiel (2011-2001): 216

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4242852 -4
5 - 9271340 14
10 - 14211738 4
15 - 19262551 1
20 - 24352358 12
25 - 29374683 -9
30 - 34373168 6
35 - 39343771 -3
40 - 44233457 -11
45 - 49161834 -2
50 - 54272855 -1
55 - 59261945 7
60 - 64171229 5
65 - 69101828 -8
70 - 74121729 -5
75 - 7941418 -10
80 - 84178 -6
85 - 89336 0
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu380390770 -10

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava