počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Borčany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 556793 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Bánovce nad Bebravou

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Bánovce nad Bebravou   [ kód okresu: 301 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 236 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 247 | rozdiel (2011-2001): -11

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 43710 -4
5 - 97310 4
10 - 14639 3
15 - 19101020 0
20 - 24131023 3
25 - 2951116 -6
30 - 345611 -1
35 - 398816 0
40 - 44171027 7
45 - 499615 3
50 - 5410313 7
55 - 594913 -5
60 - 6491423 -5
65 - 69347 -1
70 - 742810 -6
75 - 79347 -1
80 - 84145 -3
85 - 89011 -1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu115121236 -6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava