počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Bystrá | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 557251 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1563
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Brezno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Brezno   [ kód okresu: 603 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 203 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 201 | rozdiel (2011-2001): 2

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4617 5
5 - 9437 1
10 - 14101 1
15 - 19538 2
20 - 249918 0
25 - 2910616 4
30 - 3410616 4
35 - 394610 -2
40 - 446410 2
45 - 4911920 2
50 - 547815 -1
55 - 5991120 -2
60 - 6411819 3
65 - 695611 -1
70 - 74538 2
75 - 79257 -3
80 - 84022 -2
85 - 89257 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu10796203 11

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava