počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Biskupice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 557315 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1294
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Lučenec   [ kód okresu: 606 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1138 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1110 | rozdiel (2011-2001): 28

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4343569 -1
5 - 9292756 2
10 - 14313263 -1
15 - 19322153 11
20 - 24344478 -10
25 - 295750107 7
30 - 34534295 11
35 - 39484290 6
40 - 44343468 0
45 - 49282654 2
50 - 54464692 0
55 - 59434487 -1
60 - 64353570 0
65 - 69211839 3
70 - 74112536 -14
75 - 79112435 -13
80 - 8482331 -15
85 - 8931114 -8
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5585801138 -22

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava