počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  AKTUÁLNE: Mapové zobrazenie výsledkov v parlamentných voľbách 2020 na úrovni obcí | na úrovni obcí - hlasy zvolených poslancov  
 


Borčice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 557391 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1238
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Ilava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Ilava   [ kód okresu: 302 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 420 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 374 | rozdiel (2011-2001): 46

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 491221 -3
5 - 95914 -4
10 - 1410515 5
15 - 19241135 13
20 - 2491322 -4
25 - 29161834 -2
30 - 34211435 7
35 - 39211233 9
40 - 44201939 1
45 - 49161531 1
50 - 54141529 -1
55 - 5991019 -1
60 - 646713 -1
65 - 6991726 -8
70 - 7411819 3
75 - 7941418 -10
80 - 847512 2
85 - 89145 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu212208420 4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava