počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Kameničany | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 557404 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1193
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Ilava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Ilava   [ kód okresu: 302 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 518 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 458 | rozdiel (2011-2001): 60

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4161733 -1
5 - 913821 5
10 - 14132033 -7
15 - 19151934 -4
20 - 24171229 5
25 - 29171835 -1
30 - 34251742 8
35 - 39232750 -4
40 - 44191332 6
45 - 49161430 2
50 - 54171835 -1
55 - 59151833 -3
60 - 64141529 -1
65 - 69141428 0
70 - 7461319 -7
75 - 798917 -1
80 - 843811 -5
85 - 89066 -6
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu252266518 -14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava