počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Ďurďové | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 557609 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1393
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Považská Bystrica   [ kód okresu: 306 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 154 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 195 | rozdiel (2011-2001): -41

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4235 -1
5 - 9134 -2
10 - 14347 -1
15 - 197613 1
20 - 2451015 -5
25 - 297310 4
30 - 34448 0
35 - 39639 3
40 - 44459 -1
45 - 4910717 3
50 - 547310 4
55 - 59134 -2
60 - 645510 0
65 - 69459 -1
70 - 7441014 -6
75 - 79235 -1
80 - 84123 -1
85 - 89112 0
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7480154 -6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava