počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Ducové | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 558338 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1353
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Piešťany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Piešťany   [ kód okresu: 204 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 375 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 339 | rozdiel (2011-2001): 36

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4101020 0
5 - 99918 0
10 - 1412719 5
15 - 1971522 -8
20 - 24151328 2
25 - 29131427 -1
30 - 34231841 5
35 - 39182139 -3
40 - 44131225 1
45 - 49131326 0
50 - 54171734 0
55 - 5912820 4
60 - 64121224 0
65 - 696410 2
70 - 74459 -1
75 - 79134 -2
80 - 84336 0
85 - 89022 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu188187375 1

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava