počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Jasenov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 559547 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1279
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Humenné

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Humenné   [ kód okresu: 702 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1174 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1104 | rozdiel (2011-2001): 70

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4292049 9
5 - 9363470 2
10 - 14352358 12
15 - 19453075 15
20 - 24463076 16
25 - 29424688 -4
30 - 34434386 0
35 - 39534497 9
40 - 44443377 11
45 - 49332962 4
50 - 54423577 7
55 - 594753100 -6
60 - 64315182 -20
65 - 69323466 -2
70 - 74182947 -11
75 - 79161733 -1
80 - 8461218 -6
85 - 89279 -5
90 - 94044 -4
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6005741174 26

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava