počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Kechnec | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 559687 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1220
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1125 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 876 | rozdiel (2011-2001): 249

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4463480 12
5 - 9423678 6
10 - 14303464 -4
15 - 19503989 11
20 - 244951100 -2
25 - 295752109 5
30 - 345156107 -5
35 - 39434083 3
40 - 44392766 12
45 - 49353772 -2
50 - 54383270 6
55 - 59383977 -1
60 - 64202141 -1
65 - 69151934 -4
70 - 747714 0
75 - 7961117 -5
80 - 8431114 -8
85 - 89178 -6
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5705551125 15

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava