počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Dvorníky - Včeláre | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 559873 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1437
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice - okolie   [ kód okresu: 806 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 434 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 445 | rozdiel (2011-2001): -11

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 481321 -5
5 - 911617 5
10 - 1415924 6
15 - 19101121 -1
20 - 24121931 -7
25 - 29211637 5
30 - 34232043 3
35 - 39181836 0
40 - 44171027 7
45 - 49121123 1
50 - 54141529 -1
55 - 59211738 4
60 - 6461016 -4
65 - 6981119 -3
70 - 744812 -4
75 - 7961420 -8
80 - 8411011 -9
85 - 89257 -3
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu210224434 -14

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava