počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Smižany | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 560154 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1246
Lokalizácia: Košický kraj » okres Spišská Nová Ves

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Spišská Nová Ves   [ kód okresu: 810 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 8629 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 7847 | rozdiel (2011-2001): 782

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4277255532 22
5 - 9314290604 24
10 - 14323314637 9
15 - 19416377793 39
20 - 24401370771 31
25 - 29331308639 23
30 - 34346317663 29
35 - 39330350680 -20
40 - 44319330649 -11
45 - 49371324695 47
50 - 54264255519 9
55 - 59226223449 3
60 - 64157181338 -24
65 - 6987116203 -29
70 - 7475111186 -36
75 - 795495149 -41
80 - 84215374 -32
85 - 89162238 -6
90 - 94246 -2
95 - 99112 0
100 a viac011 -1
nezistené101 1
spolu433242978629 35

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava