počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Dukovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 580601 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1401
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Svidník

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
názov okresu: Svidník   [ kód okresu: 712 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 262 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 245 | rozdiel (2011-2001): 17

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45712 -2
5 - 95510 0
10 - 1491524 -6
15 - 1912921 3
20 - 24171633 1
25 - 29131023 3
30 - 3411920 2
35 - 396713 -1
40 - 449817 1
45 - 49101020 0
50 - 546713 -1
55 - 597916 -2
60 - 64459 -1
65 - 69358 -2
70 - 74246 -2
75 - 79145 -3
80 - 845510 0
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu125137262 -12

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava