počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Brehy | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 581607 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1283
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žarnovica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Žarnovica   [ kód okresu: 612 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1087 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1102 | rozdiel (2011-2001): -15

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4262551 1
5 - 9291746 12
10 - 14271946 8
15 - 19332659 7
20 - 24463379 13
25 - 29362864 8
30 - 34484492 4
35 - 39453883 7
40 - 44443276 12
45 - 49434184 2
50 - 54432770 16
55 - 59383371 5
60 - 64314071 -9
65 - 69233356 -10
70 - 74192746 -8
75 - 79173350 -16
80 - 84101525 -5
85 - 8941014 -6
90 - 94022 -2
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5625251087 37

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava