počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Babindol | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 581623 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1271
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nitra

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
názov okresu: Nitra   [ kód okresu: 403 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 667 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 671 | rozdiel (2011-2001): -4

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4162036 -4
5 - 9171128 6
10 - 14142135 -7
15 - 19281947 9
20 - 24242852 -4
25 - 29363167 5
30 - 34242145 3
35 - 39202444 -4
40 - 44242347 1
45 - 49372259 15
50 - 54232447 -1
55 - 59272148 6
60 - 64121224 0
65 - 69101727 -7
70 - 7410919 1
75 - 7981624 -8
80 - 843710 -4
85 - 89257 -3
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu335332667 3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava