počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Lutila   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 599336 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1487
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Žiar nad Hronom   [ kód okresu: 613 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1317 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1276 | rozdiel (2011-2001): 41

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4272249 5
5 - 9243155 -7
10 - 14283563 -7
15 - 19333669 -3
20 - 245855113 3
25 - 29394483 -5
30 - 34524698 6
35 - 395648104 8
40 - 44464288 4
45 - 49444185 3
50 - 544858106 -10
55 - 595447101 7
60 - 64414889 -7
65 - 69313869 -7
70 - 74182745 -9
75 - 79133447 -21
80 - 84102030 -10
85 - 8941115 -7
90 - 94077 -7
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6276901317 -63

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava