počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Košice - Šaca   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 599841 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1275
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice II

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Košice II   [ kód okresu: 803 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 5612 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 4767 | rozdiel (2011-2001): 845

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4178188366 -10
5 - 9234214448 20
10 - 14243208451 35
15 - 19212186398 26
20 - 24199197396 2
25 - 29216187403 29
30 - 34225254479 -29
35 - 39255271526 -16
40 - 44244210454 34
45 - 49195177372 18
50 - 54141147288 -6
55 - 59115136251 -21
60 - 64118151269 -33
65 - 6986116202 -30
70 - 746186147 -25
75 - 79365288 -16
80 - 84172845 -11
85 - 8941014 -6
90 - 94246 -2
95 - 99123 -1
100 a viac000 0
nezistené426 2
spolu278628265612 -40

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava