počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Chotín   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 501158 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1138
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Komárno

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1448  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1383   [rozdiel 2011-2001: -65] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1375   [rozdiel 2021-2011: -8] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4322658 6
5 - 9263258 -6
10 - 14302656 4
15 - 19312354 8
20 - 24383270 6
25 - 29465399 -7
30 - 34494089 9
35 - 395352105 1
40 - 446559124 6
45 - 497267139 5
50 - 54444286 2
55 - 59384179 -3
60 - 64454186 4
65 - 69315889 -27
70 - 74285381 -25
75 - 79222951 -7
80 - 8491928 -10
85 - 8941418 -10
90 - 94123 -1
95 - 99101 1
100 a viac011 -1
spolu 665 710 1375 -45


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži66548.36
2.)ženy71051.64
3.)spolu1375 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)17212.51
2.)Produktívny vek (15-64)93167.71
2.)Poproduktívny vek (65+)27219.78
3.)spolu1375 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava