počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Šahy   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 502782 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1237
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:8061  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:7624   [rozdiel 2011-2001: -437] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:7267   [rozdiel 2021-2011: -357] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4133147280 -14
5 - 9150154304 -4
10 - 14175175175 0
15 - 19166178344 -12
20 - 24191174365 17
25 - 29204202406 2
30 - 34238203441 35
35 - 39281268549 13
40 - 44349309658 40
45 - 49341348689 -7
50 - 54246226472 20
55 - 59203261464 -58
60 - 64228289517 -61
65 - 69260330590 -70
70 - 74140221361 -81
75 - 7968159227 -91
80 - 8445118163 -73
85 - 89194059 -21
90 - 9461925 -13
95 - 99033 -3
100 a viac000 0
spolu 3443 3824 7267 -381


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži344347.38
2.)ženy382452.62
3.)spolu7267 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)93412.85
2.)Produktívny vek (15-64)490567.5
2.)Poproduktívny vek (65+)142819.65
3.)spolu7267 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“