počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Jelka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 503835 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1237
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Galanta

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:3864  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:3906   [rozdiel 2011-2001: 42] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:4042   [rozdiel 2021-2011: 136] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4100114214 -14
5 - 998100198 -2
10 - 14103117103 -14
15 - 199891189 7
20 - 24127104231 23
25 - 29158133291 25
30 - 34145152297 -7
35 - 39174136310 38
40 - 44186163349 23
45 - 49168168336 0
50 - 54145151296 -6
55 - 59147126273 21
60 - 64123108231 15
65 - 69109134243 -25
70 - 745394147 -41
75 - 794979128 -30
80 - 84204464 -24
85 - 8951419 -9
90 - 94066 -6
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 2008 2034 4042 -26


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži200849.68
2.)ženy203450.32
3.)spolu4042 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)63215.64
2.)Produktívny vek (15-64)280369.35
2.)Poproduktívny vek (65+)60715.02
3.)spolu4042 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“