počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Rovensko   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 504777 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1439
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:378  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:414   [rozdiel 2011-2001: 36] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:434   [rozdiel 2021-2011: 20] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4131023 3
5 - 98917 -1
10 - 14161127 5
15 - 19161127 5
20 - 24111223 -1
25 - 29101020 0
30 - 3414822 6
35 - 39141428 0
40 - 44191736 2
45 - 49181735 1
50 - 54161127 5
55 - 59131023 3
60 - 64151732 -2
65 - 69171835 -1
70 - 7471421 -7
75 - 796814 -2
80 - 8421214 -10
85 - 89347 -1
90 - 94202 2
95 - 99101 1
100 a viac000 0
spolu 221 213 434 8


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži22150.92
2.)ženy21349.08
3.)spolu434 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)6715.44
2.)Produktívny vek (15-64)27362.9
2.)Poproduktívny vek (65+)9421.66
3.)spolu434 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava