počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Skačany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 505463 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1078
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Partizánske

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1293  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1301   [rozdiel 2011-2001: 8] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1337   [rozdiel 2021-2011: 36] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4363268 4
5 - 9283462 -6
10 - 14393574 4
15 - 19243054 -6
20 - 24353671 -1
25 - 29424486 -2
30 - 34493685 13
35 - 396348111 15
40 - 445153104 -2
45 - 496058118 2
50 - 54423577 7
55 - 59564399 13
60 - 64434386 0
65 - 69394180 -2
70 - 74252348 2
75 - 79182240 -4
80 - 84151833 -3
85 - 8992130 -12
90 - 94099 -9
95 - 99202 2
100 a viac000 0
spolu 676 661 1337 15


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži67650.56
2.)ženy66149.44
3.)spolu1337 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)20415.26
2.)Produktívny vek (15-64)89166.64
2.)Poproduktívny vek (65+)24218.1
3.)spolu1337 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava