počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Bobot   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 505854 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1332
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Trenčín

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:724  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:755   [rozdiel 2011-2001: 31] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:745   [rozdiel 2021-2011: -10] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4171734 0
5 - 9201333 7
10 - 14161935 -3
15 - 19261844 8
20 - 24152136 -6
25 - 29202242 -2
30 - 34182947 -11
35 - 39322052 12
40 - 44343670 -2
45 - 49303363 -3
50 - 54292150 8
55 - 59251944 6
60 - 64282856 0
65 - 69172744 -10
70 - 74203151 -11
75 - 7991423 -5
80 - 844812 -4
85 - 89235 -1
90 - 94112 0
95 - 99022 -2
100 a viac000 0
spolu 363 382 745 -19


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži36348.72
2.)ženy38251.28
3.)spolu745 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)10213.69
2.)Produktívny vek (15-64)50467.65
2.)Poproduktívny vek (65+)13918.66
3.)spolu745 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava