počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Kátlovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 507164 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1405
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1067  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1145   [rozdiel 2011-2001: 78] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1133   [rozdiel 2021-2011: -12] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4282250 6
5 - 9253257 -7
10 - 14342559 9
15 - 19303464 -4
20 - 24362763 9
25 - 29462672 20
30 - 34372562 12
35 - 39464692 0
40 - 445255107 -3
45 - 49554297 13
50 - 54463076 16
55 - 59403171 9
60 - 64273663 -9
65 - 69333669 -3
70 - 74273562 -8
75 - 79121628 -4
80 - 8482230 -14
85 - 896511 1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 588 545 1133 43


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži58851.9
2.)ženy54548.1
3.)spolu1133 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)16614.65
2.)Produktívny vek (15-64)76767.7
2.)Poproduktívny vek (65+)20017.65
3.)spolu1133 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava