počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Báhoň   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 507806 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1244
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1591  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1704   [rozdiel 2011-2001: 113] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1879   [rozdiel 2021-2011: 175] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45559114 -4
5 - 95453107 1
10 - 145558113 -3
15 - 19423678 6
20 - 24483785 11
25 - 296159120 2
30 - 345761118 -4
35 - 397975154 4
40 - 447683159 -7
45 - 498171152 10
50 - 547966145 13
55 - 596957126 12
60 - 644753100 -6
65 - 694766113 -19
70 - 74395190 -12
75 - 79163349 -17
80 - 84132134 -8
85 - 8951015 -5
90 - 94257 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 925 954 1879 -29


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži92549.23
2.)ženy95450.77
3.)spolu1879 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)33417.78
2.)Produktívny vek (15-64)123765.83
2.)Poproduktívny vek (65+)30816.39
3.)spolu1879 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava