počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Budmerice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 507849 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1300
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1969  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2230   [rozdiel 2011-2001: 261] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2506   [rozdiel 2021-2011: 276] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47273145 -1
5 - 98267149 15
10 - 148572157 13
15 - 197165136 6
20 - 245560115 -5
25 - 296365128 -2
30 - 3410983192 26
35 - 3976100176 -24
40 - 44125108233 17
45 - 4911393206 20
50 - 548587172 -2
55 - 597269141 3
60 - 648772159 15
65 - 697582157 -7
70 - 74365591 -19
75 - 79254570 -20
80 - 84183048 -12
85 - 8981624 -8
90 - 94246 -2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 1259 1247 2506 12


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži125950.24
2.)ženy124749.76
3.)spolu2506 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)45118
2.)Produktívny vek (15-64)165866.16
2.)Poproduktívny vek (65+)39715.84
3.)spolu2506 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava