počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Pernek   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 508161 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1394
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Malacky

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:783  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:809   [rozdiel 2011-2001: 26] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:895   [rozdiel 2021-2011: 86] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4242650 -2
5 - 9272249 5
10 - 14212344 -2
15 - 19202949 -9
20 - 24172138 -4
25 - 29191433 5
30 - 34263157 -5
35 - 39444084 4
40 - 44463985 7
45 - 49394382 -4
50 - 54362561 11
55 - 59162238 -6
60 - 64253762 -12
65 - 69362460 12
70 - 74183149 -13
75 - 79131629 -3
80 - 8451015 -5
85 - 89257 -3
90 - 94123 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 435 460 895 -25


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži43548.6
2.)ženy46051.4
3.)spolu895 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)14315.98
2.)Produktívny vek (15-64)58965.81
2.)Poproduktívny vek (65+)16318.21
3.)spolu895 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava