počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Ďanová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 512150 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1252
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:485  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:529   [rozdiel 2011-2001: 44] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:559   [rozdiel 2021-2011: 30] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4111425 -3
5 - 9141529 -1
10 - 14201333 7
15 - 19141529 -1
20 - 24101424 -4
25 - 29171532 2
30 - 34131124 2
35 - 39122739 -15
40 - 44322961 3
45 - 49292453 5
50 - 54191635 3
55 - 59172239 -5
60 - 64211637 5
65 - 69181634 2
70 - 7481725 -9
75 - 797512 2
80 - 8471017 -3
85 - 89257 -3
90 - 94134 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 272 287 559 -15


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži27248.66
2.)ženy28751.34
3.)spolu559 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)8715.56
2.)Produktívny vek (15-64)37366.73
2.)Poproduktívny vek (65+)9917.71
3.)spolu559 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava