počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Karlová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 512346 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1272
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:110  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:108   [rozdiel 2011-2001: -2] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:111   [rozdiel 2021-2011: 3] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4325 1
5 - 9213 1
10 - 14404 4
15 - 19426 2
20 - 24145 -3
25 - 299918 0
30 - 34459 -1
35 - 39437 1
40 - 44145 -3
45 - 497411 3
50 - 54448 0
55 - 59336 0
60 - 64336 0
65 - 69033 -3
70 - 74336 0
75 - 79123 -1
80 - 84123 -1
85 - 89011 -1
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 54 57 111 -3


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži5448.65
2.)ženy5751.35
3.)spolu111 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)1210.81
2.)Produktívny vek (15-64)8172.97
2.)Poproduktívny vek (65+)1816.22
3.)spolu111 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava