počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Považská Bystrica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 512842 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1330
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:42773  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:41241   [rozdiel 2011-2001: -1532] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:38641   [rozdiel 2021-2011: -2600] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 410389171955 121
5 - 99088501758 58
10 - 148688011669 67
15 - 198097641573 45
20 - 249569351891 21
25 - 29137812982676 80
30 - 34165515273182 128
35 - 39158914613050 128
40 - 44164014233063 217
45 - 49136413682732 -4
50 - 54119613562552 -160
55 - 59137916022981 -223
60 - 64143615963032 -160
65 - 69114913572506 -208
70 - 7470110241725 -323
75 - 794126621074 -250
80 - 84257486743 -229
85 - 8989259348 -170
90 - 942985114 -56
95 - 9931316 -10
100 a viac011 -1
spolu 18856 19785 38641 -929


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži1885648.8
2.)ženy1978551.2
3.)spolu38641 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)538213.93
2.)Produktívny vek (15-64)2673269.18
2.)Poproduktívny vek (65+)652716.89
3.)spolu38641 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava