počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Plevník - Drienové   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 513474 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1354
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1599  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1588   [rozdiel 2011-2001: -11] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1639   [rozdiel 2021-2011: 51] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4474087 7
5 - 9424183 1
10 - 14423779 5
15 - 19394786 -8
20 - 24375794 -20
25 - 295058108 -8
30 - 345855113 3
35 - 398162143 19
40 - 445262114 -10
45 - 498454138 30
50 - 54454388 2
55 - 595563118 -8
60 - 64554499 11
65 - 694260102 -18
70 - 74304474 -14
75 - 79252752 -2
80 - 8483038 -22
85 - 8931215 -9
90 - 94336 0
95 - 99011 -1
100 a viac011 -1
spolu 798 841 1639 -43


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži79848.69
2.)ženy84151.31
3.)spolu1639 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)24915.19
2.)Produktívny vek (15-64)110167.18
2.)Poproduktívny vek (65+)28917.63
3.)spolu1639 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava