počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Handlová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 513997 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1367
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Prievidza

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:18018  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:17766   [rozdiel 2011-2001: -252] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:16199   [rozdiel 2021-2011: -1567] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4361341702 20
5 - 9344353697 -9
10 - 14378361739 17
15 - 19344339683 5
20 - 24412342754 70
25 - 29507474981 33
30 - 345544801034 74
35 - 396316051236 26
40 - 447176701387 47
45 - 496706111281 59
50 - 546005461146 54
55 - 595996021201 -3
60 - 645986641262 -66
65 - 694906401130 -150
70 - 74382465847 -83
75 - 79218341559 -123
80 - 84122206328 -84
85 - 8948127175 -79
90 - 9474552 -38
95 - 99235 -1
100 a viac000 0
spolu 7984 8215 16199 -231


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži798449.29
2.)ženy821550.71
3.)spolu16199 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)213813.2
2.)Produktívny vek (15-64)1096567.69
2.)Poproduktívny vek (65+)309619.11
3.)spolu16199 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava