počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Banská Štiavnica   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 516643 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1156
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Štiavnica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:10874  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:10409   [rozdiel 2011-2001: -465] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:9628   [rozdiel 2021-2011: -781] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4230245475 -15
5 - 9217180397 37
10 - 14234259493 -25
15 - 19229195424 34
20 - 24247242489 5
25 - 29309274583 35
30 - 34384346730 38
35 - 39388373761 15
40 - 44395387782 8
45 - 49385376761 9
50 - 54303307610 -4
55 - 59323384707 -61
60 - 64314346660 -32
65 - 69289367656 -78
70 - 74196290486 -94
75 - 79119178297 -59
80 - 8445143188 -98
85 - 89295483 -25
90 - 94113041 -19
95 - 99033 -3
100 a viac022 -2
spolu 4647 4981 9628 -334


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži464748.27
2.)ženy498151.73
3.)spolu9628 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)136514.18
2.)Produktívny vek (15-64)650767.58
2.)Poproduktívny vek (65+)175618.24
3.)spolu9628 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava