počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Detva   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 518263 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1696
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Detva

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:15122  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:15046   [rozdiel 2011-2001: -76] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:13955   [rozdiel 2021-2011: -1091] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4332297629 35
5 - 9315340655 -25
10 - 14313283313 30
15 - 19305330635 -25
20 - 24400312712 88
25 - 29455427882 28
30 - 34485485970 0
35 - 395494991048 50
40 - 445695801149 -11
45 - 495765331109 43
50 - 54496485981 11
55 - 59476464940 12
60 - 64441534975 -93
65 - 69409552961 -143
70 - 74319418737 -99
75 - 79160304464 -144
80 - 84108204312 -96
85 - 894697143 -51
90 - 9494049 -31
95 - 99347 -1
100 a viac011 -1
spolu 6766 7189 13955 -423


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži676648.48
2.)ženy718951.52
3.)spolu13955 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)188013.47
2.)Produktívny vek (15-64)940167.37
2.)Poproduktívny vek (65+)267419.16
3.)spolu13955 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“