počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Sverepec   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 518913 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1327
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1055  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1130   [rozdiel 2011-2001: 75] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1356   [rozdiel 2021-2011: 226] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4354681 -11
5 - 9324577 -13
10 - 14384987 -11
15 - 19402666 14
20 - 24513485 17
25 - 297163134 8
30 - 34473683 11
35 - 395945104 14
40 - 445547102 8
45 - 495462116 -8
50 - 545449103 5
55 - 59354075 -5
60 - 64522981 23
65 - 69292251 7
70 - 74192443 -5
75 - 7962127 -15
80 - 8481927 -11
85 - 893710 -4
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 688 668 1356 20


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži68850.74
2.)ženy66849.26
3.)spolu1356 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)24518.07
2.)Produktívny vek (15-64)94969.99
2.)Poproduktívny vek (65+)16211.95
3.)spolu1356 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava