počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Blažice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 521191 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1245
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:463  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:559   [rozdiel 2011-2001: 96] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:651   [rozdiel 2021-2011: 92] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4212647 -5
5 - 9322759 5
10 - 14222622 -4
15 - 19311344 18
20 - 24302252 8
25 - 29182644 -8
30 - 34282553 3
35 - 39191231 7
40 - 44173148 -14
45 - 49222749 -5
50 - 54222345 -1
55 - 59201535 5
60 - 64141024 4
65 - 6991322 -4
70 - 7471320 -6
75 - 797815 -1
80 - 843811 -5
85 - 89022 -2
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 323 328 651 -5


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži32349.62
2.)ženy32850.38
3.)spolu651 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)15423.66
2.)Produktívny vek (15-64)42565.28
2.)Poproduktívny vek (65+)7211.06
3.)spolu651 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“