počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Vyšná Hutka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 522171 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1293
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice - okolie

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:367  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:437   [rozdiel 2011-2001: 70] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:508   [rozdiel 2021-2011: 71] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4131528 -2
5 - 9121123 1
10 - 14132235 -9
15 - 19141832 -4
20 - 24221133 11
25 - 29191231 7
30 - 34151631 -1
35 - 39152338 -8
40 - 44292554 4
45 - 49282048 8
50 - 54171330 4
55 - 59101424 -4
60 - 64151429 1
65 - 69121628 -4
70 - 74141125 3
75 - 79426 2
80 - 84055 -5
85 - 89134 -2
90 - 94213 1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 255 253 508 2


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži25550.2
2.)ženy25349.8
3.)spolu508 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)8616.93
2.)Produktívny vek (15-64)35068.9
2.)Poproduktívny vek (65+)7214.17
3.)spolu508 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava