počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Senné   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 523054 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Košický kraj » okres Michalovce

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:751  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:724   [rozdiel 2011-2001: -27] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:737   [rozdiel 2021-2011: 13] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4251338 12
5 - 9221436 8
10 - 14292453 5
15 - 19201535 5
20 - 24232346 0
25 - 29313162 0
30 - 34342357 11
35 - 39353873 -3
40 - 44242448 0
45 - 49272552 2
50 - 54212243 -1
55 - 59211839 3
60 - 64322658 6
65 - 69161632 0
70 - 74131528 -2
75 - 7961925 -13
80 - 84347 -1
85 - 89123 -1
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 383 354 737 29


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži38351.97
2.)ženy35448.03
3.)spolu737 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)12717.23
2.)Produktívny vek (15-64)51369.61
2.)Poproduktívny vek (65+)9713.16
3.)spolu737 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava