počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Tušická Nová Ves   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 523216 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1342
Lokalizácia: Košický kraj » okres Michalovce

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:620  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:560   [rozdiel 2011-2001: -60] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:524   [rozdiel 2021-2011: -36] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 413922 4
5 - 9111122 0
10 - 14101424 -4
15 - 197815 -1
20 - 2423932 14
25 - 29222446 -2
30 - 34171734 0
35 - 39181937 -1
40 - 4421930 12
45 - 49192241 -3
50 - 54202545 -5
55 - 59251439 11
60 - 64191635 3
65 - 6991120 -2
70 - 74112536 -14
75 - 79131225 1
80 - 843811 -5
85 - 89156 -4
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
spolu 262 262 524 0


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži26250
2.)ženy26250
3.)spolu524 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)6812.98
2.)Produktívny vek (15-64)35467.56
2.)Poproduktívny vek (65+)10219.47
3.)spolu524 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava