počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Horné Obdokovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 542938 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1283
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Topoľčany

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1656  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1556   [rozdiel 2011-2001: -100] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1490   [rozdiel 2021-2011: -66] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4212849 -7
5 - 9373976 -2
10 - 14263662 -10
15 - 19301949 11
20 - 24363369 3
25 - 295552107 3
30 - 345650106 6
35 - 397150121 21
40 - 44495099 -1
45 - 497550125 25
50 - 544361104 -18
55 - 596351114 12
60 - 646244106 18
65 - 696239101 23
70 - 74405595 -15
75 - 79142943 -15
80 - 84143044 -16
85 - 893811 -5
90 - 94246 -2
95 - 99123 -1
100 a viac000 0
spolu 760 730 1490 30


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži76051.01
2.)ženy73048.99
3.)spolu1490 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)18712.55
2.)Produktívny vek (15-64)100067.11
2.)Poproduktívny vek (65+)30320.34
3.)spolu1490 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava