počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Veľké Trakany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 543896 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1320
Lokalizácia: Košický kraj » okres Trebišov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1344  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1425   [rozdiel 2011-2001: 81] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:1495   [rozdiel 2021-2011: 70] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4343266 2
5 - 9453883 7
10 - 14385290 -14
15 - 19354378 -8
20 - 24603696 24
25 - 29494796 2
30 - 345765122 -8
35 - 395860118 -2
40 - 446351114 12
45 - 496243105 19
50 - 54414788 -6
55 - 595349102 4
60 - 645848106 10
65 - 69383573 3
70 - 74253560 -10
75 - 79142438 -10
80 - 8492433 -15
85 - 8951217 -7
90 - 94145 -3
95 - 99055 -5
100 a viac000 0
spolu 745 750 1495 -5


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži74549.83
2.)ženy75050.17
3.)spolu1495 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)23915.99
2.)Produktívny vek (15-64)102568.56
2.)Poproduktívny vek (65+)23115.45
3.)spolu1495 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava