počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Vojčice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 543951 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1217
Lokalizácia: Košický kraj » okres Trebišov

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:2021  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:2200   [rozdiel 2011-2001: 179] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2139   [rozdiel 2021-2011: -61] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46154115 7
5 - 97549124 26
10 - 147568143 7
15 - 197772149 5
20 - 247376149 -3
25 - 298066146 14
30 - 347275147 -3
35 - 398478162 6
40 - 4410591196 14
45 - 497569144 6
50 - 545458112 -4
55 - 596160121 1
60 - 646170131 -9
65 - 695869127 -11
70 - 74264167 -15
75 - 79152944 -14
80 - 8482028 -12
85 - 8951621 -11
90 - 94189 -7
95 - 99044 -4
100 a viac000 0
spolu 1066 1073 2139 -7


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži106649.84
2.)ženy107350.16
3.)spolu2139 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)38217.86
2.)Produktívny vek (15-64)145768.12
2.)Poproduktívny vek (65+)30014.03
3.)spolu2139 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava