počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hontianske Trsťany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 545350 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1264
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Levice

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:350  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:325   [rozdiel 2011-2001: -25] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:306   [rozdiel 2021-2011: -19] (úbytok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 44812 -4
5 - 97411 3
10 - 148715 1
15 - 1981018 -2
20 - 248614 2
25 - 2910717 3
30 - 346612 0
35 - 39151732 -2
40 - 44201838 2
45 - 4910717 3
50 - 54121224 0
55 - 5991120 -2
60 - 64111223 -1
65 - 698816 0
70 - 747512 2
75 - 79279 -5
80 - 842911 -7
85 - 89022 -2
90 - 94022 -2
95 - 99101 1
100 a viac000 0
spolu 148 158 306 -10


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži14848.37
2.)ženy15851.63
3.)spolu306 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)3812.42
2.)Produktívny vek (15-64)21570.26
2.)Poproduktívny vek (65+)5317.32
3.)spolu306 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava