počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Malé Chyndice   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 556785 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1264
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Nitra

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:383  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:380   [rozdiel 2011-2001: -3] (úbytok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:386   [rozdiel 2021-2011: 6] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4131225 1
5 - 912618 6
10 - 148513 3
15 - 199716 2
20 - 2412820 4
25 - 29151126 4
30 - 34191231 7
35 - 39201636 4
40 - 44151530 0
45 - 49141327 1
50 - 54161228 4
55 - 5913922 4
60 - 6481422 -6
65 - 69161632 0
70 - 745914 -4
75 - 7961016 -4
80 - 84112 0
85 - 89178 -6
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
spolu 203 183 386 20


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži20352.59
2.)ženy18347.41
3.)spolu386 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)5614.51
2.)Produktívny vek (15-64)25866.84
2.)Poproduktívny vek (65+)7218.65
3.)spolu386 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava