počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Biely Kostol   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2021

kód obce: 580473 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1332
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:1201  
Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:1453   [rozdiel 2011-2001: 252] (prírastok)
Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:2376   [rozdiel 2021-2011: 923] (prírastok)


OBYVATEĽSTVO: vek a pohlavie | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | rodinný stav
DOMY a BYTY: štruktúra bytového fondu | domy - obdobie výstavby | domy - typ | domy - kanalizácia | domy - vodovod | domy - plyn


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47774151 3
5 - 97456130 18
10 - 146064124 -4
15 - 195555110 0
20 - 245764121 -7
25 - 2910784191 23
30 - 3411397210 16
35 - 39111112223 -1
40 - 44115113228 2
45 - 4910694200 12
50 - 546465129 -1
55 - 597971150 8
60 - 645662118 -6
65 - 694656102 -10
70 - 74395089 -11
75 - 79252348 2
80 - 84132033 -7
85 - 8931114 -8
90 - 94123 -1
95 - 99112 0
100 a viac000 0
spolu 1202 1174 2376 28


Obyvateľstvo podľa pohlavia

pohlaviepočetpodiel (%)
1.)muži120250.59
2.)ženy117449.41
3.)spolu2376 


Základné vekové kategórie

veková kategóriapohlaviepočetpodiel (%)
1.)Predproduktívny vek (0-14)40517.05
2.)Produktívny vek (15-64)168070.71
2.)Poproduktívny vek (65+)29112.25
3.)spolu2376 
Zdroj dát zobrazovaných výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 ako aj mnoho ďalších
detailných výsledkov nájdete na stránke: https://www.scitanie.sk/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava