počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Malacky

kód obce: 508063 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1231
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Malacky

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.malacky.sk   [oficiálna stránka obce]

ďalšie www stránky obce:
www.malackepohlady.sk |

Ďalšie informačné zdroje:
Informácie na 'www.e-obce.sk'
Informácie na 'www.obce.info'
Informácie na 'www.demogeografia.webinfo.sk'
Informácie na 'Google.sk'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
okres: Malacky   [ kód okresu: 106 ]

Vývoj počtu obyvateľov:
» Porovnať vývoj a demografické štatistiky s inými obcami
1970:11101  
1980:15218   [rozdiel 1980-1970: 4117] (prírastok)
1991:17573   [rozdiel 1991-1980: 2355] (prírastok)
2001:17773   [rozdiel 2001-1991: 200] (prírastok)
2011:17051   [rozdiel 2011-2001: -722] (úbytok)
2013:17087   [rozdiel 2013-2011: 36] (prírastok)Zistite vzdielenosť obce Malacky od obce:


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava